Zaregistrujte se a získejte přístup k rozsáhlé databázi odborných studií a článků!

Dr. Ivan Tomek

Přední odborník na výzkum trhu a marketing v ČR

Životopis

RNDr Ivan Tomek, Csc, narozen 1953 v Praze.

V roce 1992 založil firmu Factum, která se postupně vypracovala na pozici jedné z vedoucích firem pro výzkum trhu a veřejného mínění.

Pracoval na pozici ředitele výzkumu trhu, zabýval se především

  • otázkami marketingu spotřebního zboží, financí a služeb,
  • postupy při vývoji nového produktu
  • otázkami měření vztahu ke značce, loajality / oddanosti zákazníka,
  • metodami a technikami výzkumu trhu apod.
  • chápáním spotřebitele z globálního hlediska v rámci Střední Evropy
  • prezentačními dovednostmi a jejich rozvojem

V roce 2003 zakládá poradenskou firmu MR Think, první úzce specializovanou na výzkum trhu.

Je členem ČMS, pravidelně publikuje v odborném tisku (Strategie, In Store, Zprávy ČMS ad.). Je autorem několika desítek hesel ve Velkém sociologickém slovníku (Academia 1997) a spoluautorem několika skript týkajících se výzkumu trhu. Je interním pedagogem katedry produkce FAMU, pravidelně přednáší v ICV a některých dalších školících firmách.

Absolvoval gymnasium a matematicko fyzikální fakultu UK, obor matematická ekonomie, v 1984 externí aspiranturu na Vysoké škole ekonomické, katedra statistiky na téma výběrových šetření.

Další studium a stáže
1990 – dvoutýdenní školení MEMRB v kvalitativních technikách výzkumu
1995 – týdenní kurs ESOMAR – Výzkum reklamy
1998 – týdenní kurs TNS Londýn – prezentační dovednosti a komunikace
1999 – týdenní školení IAAA – teorie a praxe reklamy
2000 – týdenní školení METCOM Londýn Communications abilities
2001 – týdenní kurs Katalyst UK – Sales Training Master Class
2002 – London School of Public Relations – certifikovaný kurs APRA
2002 – TNS University, obor CRM